• Gratis fragt på køb over kr. 1000,- ex. moms
  • Hurtig og sikker levering 1- 4 hverdage
  • Kundeservice - info@safetynordic.dk

Handelsbetingelser
 
 

 
 

             


 

 

Generelle oplysninger

Safety Nordic ApS/
Langsigtet Invest ApS
CVR-nr.: 39535424
Horsbred 169
DK-2625 Vallensbæk
info@safetynordic.dk
Tel.: +45 53 84 87 00

 

Betalings- og kreditbetingelser

Godkendte virksomheder kan vælge faktura betaling og Safety Nordic ApS yder som standard 10 dages kredit.
Offentlige institutioner kan handle via EAN og Safety Nordic ApS yder som udgangspunkt 20 dages kredit.

Virksomheder, offentlige og privat forbrugere kan betale direkte med betalingskortene Visa og MasterCard. 
Der er mulighed for at betale, ved at overføre penge til Safety Nordic konto hos Danske Bank. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Registreringsnummer: 3409 Kontonummer: 00126003444

Husk altid at oplyse ordrenummeret ved kontooverførsel.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. 

Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande. 

Fragt og levering

Specielle betingelser for erhvervskøb
Alle leverancer sker Ex works (INCOTERMS 2000) med mindre andet er skriftligt aftalt. Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og Safety Nordic ApS holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringsted end Safety Nordic ApS forretningssted, sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

Den forventede leveringstid er 1-4 hverdage.

Safety Nordic ApS leverer gratis ved ordrestørrelser over kr. 800,- Eks moms / kr. 1000,- inkl. moms i hele Danmark. 

Varerne leveres direkte fra lager hos vores hoveddistributører, producenter eller fra vores adresse i Vallensbæk. 

Såfremt køber ikke er hjemme ved modtagelse af varen og levering derfor ikke er mulig, vil der blive pålagt gebyr for fornyet udkørsel. Husk derfor at skrive på leveringsbetingelser, hvis varen evt. kan/må stilles udenfor.
 

Ejendomsforbehold for salg til erhvervsdrivende:
Safety Nordic ApS forbeholder sig ejendomsretten over leverede varer, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted, med tillæg af eventuelle renter og omkostninger.
 

Returvarer
Kurante katalogvarer tages retur i original emballage indenfor 1 måned, dog kun efter forudgående aftale. Returvarer fratrækkes 20% af salgsprisen til dækning af fragt og lagerhåndtering, samt pålægges kr. 95.- i administrationsgebyr. Skaffevarer, fødevarer samt udgåede varer tages ikke retur.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Denne fortrydelsesret kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb.
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

 
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til info@safetynordic.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

 

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i en aftale indgået med Nordic Safety ApS, refunderer vi som standard alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder).

 

Vær opmærksom på at, hvis De gør brug af Deres fortrydelsesret, har De ikke ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. For at få den fulde købesum retur, skal varen kun være afprøvet i en sådan omfang, som ville have været muligt og acceptabel i en fysisk butik. Har den givne vare været brugt ud over det omtalte niveau kan det resulterer i en værdiforringelse og Safety Nordic ApS forbeholder sig retten til at vurdere og modregne denne værdiforringelse i returbeløbet. Værdiforringelsen udregnes ud fra en konkret vurdering af hvad varen, som brugt kan videresælges for til en anden forbruger.

 

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

 

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

 

Ingen fortrydelsesret
Varer der er specielt fremstillet eller hjemtaget efter kundens egne specifikationer eller på anden vis har fået et tydeligt personligt præg er ikke indbefattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret.
 
Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

 Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.

Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 30 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.
 
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

 

Varen sendes til:
 

Safety Nordic ApS
Horsbred 169
2625 Vallensbæk
Danmark


Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Du kan også fortryde købet ved at give os besked og aflevere den personligt på ovenstående adresse, mod forudgående aftale.


Undersøgelsespligt og reklamation i erhvervskøb

Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at varen lider af mangel, skal han, såfremt man vil påberåbe sig manglen, give Safety Nordic ApS skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra levering.

Hvis køber for så vidt angår Safety Nordic ApS’ leverance eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af Safety Nordic ApS leverance skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor Safety Nordic ApS.  Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskrav overfor Safety Nordic ApS, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem Safety Nordic ApS og køber skal friholde Safety Nordic ApS for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos Safety Nordic ApS.

Har køber ikke inden for 12 måneder fra Safety Nordic ApS’ leveringstidspunkter, foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangel-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl. Alle andre fejl kan ikke reklameres over.

Ved køb dækker reklamationsretten ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har indflydelse på.

Reklamationsretten dækker ikke sliddele og forbrugsmaterialer

Der ydes ingen garanti på salg af brugte produkter.

Reklamationsret ved forbrugerkøb

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

 

Varen sendes til:
 

Safety Nordic ApS
Horsbred 169
2625 Vallensbæk
Danmark


Safety Nordic ApS modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.
 

Viser det sig, at varen er behæftet med mangler har Safety Nordic ApS ret til at foretage afhjælpning. Safety Nordic ApS kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har Safety Nordic ApS ret til at få udleveret defekte produkter, som er erstattet af Safety Nordic ApS. Såfremt det af disse produkter fremgår, at Safety Nordic ApS er uden skyld i den skete skade, forbeholder Safety Nordic ApS sig ret til at kræve betaling for produkterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning.


Kun såfremt Safety Nordic ApS ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpnings foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve omkostning herved dækket af Safety Nordic ApS


Ved anmeldelse af reklamationer skal produktets eventuell serienummer altid angives.


Køber bærer selv risikoen for, at Safety Nordic ApS’ leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

 

Produktansvar:  
Safety Nordic ApS kan kun gøres ansvarlig for skader et produkt forvolder, såfremt der kan forelægges dokumentation for at Safety Nordic ApS er direkte årsag til skaden, og er kun ansvarlig i overensstemmelse med lovgivningen i produktansvarsloven.

Safety Nordic ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. 
 

Force Majeure:  
I tilfælde af force majeure, der fritager Safety Nordic ApS for ansvar, anses bl.a. følgende forhold hos Safety Nordic ApS eller vores underleverandører: 

Krig og undtagelsestilstand, strejke, lockout, naturkatastrofer, svigtende forsyninger, brand, import- og eksportforbud, valutarestriktioner og produktionsstop.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  
 
Personoplysningerne registreres hos Langsigtet Invest ApS / Safety Nordic ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på safetynordic.dk er Langsigtet Invest ApS/Safety Nordic ApS.  


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@safetynordic.dk. 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på info@safetynordic.dk eller +45 53 84 87 00. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning:

 

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

 

 Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

 

 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 29-02-2024

 

 

 

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Hent fortydelsesformular 

 

Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.