• Gratis fragt på køb over kr. 800,- ex. moms
 • Hurtig og sikker levering 1- 4 hverdage
 • Ekspert kundeservice - 53848700

GHS Faresymboler

Safety Nordic tilbyder alle de godkendte GHS faresymboler i flere varianter. Se alle varianter her på siden.

preload spinner

Mærkning med GHS faresymboler

Faresymbolerne kan bruges i næsten alle lande. Farlige kemikalier inddeles i tre overordnede faregrupper, afhængigt af om de er sundhedsfarlige, miljøfarlige eller fysisk farlige. Der findes ni klassifikationer, og farlige kemikalier skal derfor mærkes med et eller flere af GHS faresymbolerne: Eksplosiv – Gasser under tryk – Akut giftig – Brandnærende – Kronisk sundhedsfare – Miljøfare – Brandfarlig – Ætsende – Sundhedsfare. GHS faresymbolerne sikrer, at alle fra producent over chauffører og pakkepersonale til forbrugeren, er opmærksomme på produkternes farlighed, og hvordan de håndteres forsvarligt. Med god sikkerhedsmærkning er risikoen ved at håndtere, transportere og bruge produkterne så lille som muligt.

 

Hvilke GHS klassifikationer er der?

Der findes 9 GHS klassifikationer:

 1. Brandnærende – Klassifikationen viser, at emballagen indeholder brandnærende kemikalier. Indholdet er ikke altid brandbart i sig selv, men kan forstærke eller forårsage brand, oftest fordi det afgiver ilt
 2. Eksplosiv – Denne klassifikation viser, at indholdet er eksplosivt, idet emballagen fx indeholder organiske peroxider eller faste, flydende eller eksplosive gasser
 3. Akut giftig – Klassifikationen viser, at selv små mængder af indholdet kan være dødeligt eller medføre livsfare
 4. Kronisk sundhedsfare – Klassifikationen viser, at indholdet kan medføre kroniske sundhedsskader som kræft, DNA-skader, vejrtrækningsbesvær eller organskader
 5. Sundhedsfare – Indholdet kan medføre vejrtrækningsproblemer, beruselse eller hud- og øjenirritation. Ved indtagelse kan produktet medføre organskade
 6. Gasser under tryk – Klassifikationen gasser under tryk viser, at flaskerne indeholder gas. Gassen kan alt efter type medføre forfrysning, nedkøling eller ætseskader, ligesom flaskerne kan eksplodere ved brand
 7. Brandfarlig – Klassifikationen bruges om brandfarlige kemikalier
 8. Miljøfare – Klassifikationen viser, at emballagen indeholder miljøfarlige kemikalier og kemikalieblandinger, der medfører risiko for miljøskade ved udslip
 9. Ætsende – Klassifikationen ætsende viser, at kontakt med indholdet indebærer risiko for varig skade på svælg, øje og hud.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os i Safety Nordic, hvis du har spørgsmål, vi glæder os til at hjælpe. 
Vi har et meget stort udvalg af GHS faresymboler, faresedler og skilte til farligt gods.