• Gratis fragt på køb over kr. 1000,- ex. moms
  • Hurtig og sikker levering 1- 4 hverdage
  • Kundeservice - info@safetynordic.dk

Farligt Gods Faresedler

Safety Nordic har samlet alt inden for sikkerhedsskilte, herunder også Farligt Gods Faresedler. 

preload spinner

Safety Nordic tilbyder et bredt udvalg af forskellige typer sikkerhedsmærkning 

Produktområdet omfatter kalibreringsmærker, tekniske etiketter, faresedler til farligt gods, GHS faresymboler, container afmærkning, brændestempler til mærkning med mere. 

Farlige stoffer kan medføre risici for mennesker, dyr og miljø. Efter loven er det derfor lovpligtigt at klassificere og mærke farligt gods med faresedler. Grundlaget for lovgivningen er afhængig af, hvordan godset transporteres.

 

Faresedler følger de officielle fareklasser:

Klasse 1 – Eksplosiver

Klasse 2 – Gasser

Klasse 3 – Brandfarlige væsker

Klasse 4.1 – Brandfarlige faste stoffer

Klasse 4.2 – Selvantændelige stoffer

Klasse 4.3 – Udvikler antændelige dampe ifm. vand

Klasse 5.1 – Oxiderende stoffer

Klasse 5.2 – Organiske peroxider

Klasse 6.1 – Giftige stoffer

Klasse 6.2 – Smittefarlige stoffer

Klasse 7 – Radioaktive stoffer

Klasse 8 – Ætsende stoffer

Klasse 9 – Forskellige farlige stoffer og genstande