• Gratis fragt på køb over kr. 599,- ekskl. moms
 • Hurtig og sikker levering 1- 4 hverdage
 • Førsteklasses ekspert kundeservice 8 - 20

Værnemidler til farlige arbejdsmiljøer

Værnemidler til asbest

Arbejdet med asbest kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige asbestfibre. Asbest må ikke indåndes, da fibrene kan forårsage stor skade på især på lunger og mave. Fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen og det gør derfor asbesten meget sundhedsskadelig.
 

Beskyttelse til arbejdet med asbest: 

 • Åndedrætsværn: AT-vejledningen kræver minimum P2 filter, vi anbefaler P3 filter
 • Engangsdragt: Ved støvende arbejde Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
 • Handske: Det anbefales at anvende en montagehandske, men det er ikke et krav
 • Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles, men det er ikke et krav
 • Advarselsskilt: ‘Asbest’

Værnemidler til blysanering

Arbejdet med blysanering kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som bly indeholder. Bly er giftigt og optages i kroppen særligt ved indånding. Det er dog også vigtigt at undgå at få blystøv i munden og i små sår og skrammer. Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly, kan der opstå alvorlige helbredsskader, der kan være livstruende.
 

Beskyttelse til arbejdet med blysanering: 

 • Åndedrætsværn: P3 engangsmaske eller halvmaske med P3 filter
 • Engangsdragt: Ved tørt støvende arbejde Type 5/6. 
  Ved arbejde med varmeudviklende elværktøj eller vådt arbejde type 4/5.
  Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
 • Handske: Det anbefales at anvende en nitrilhandske, men det er ikke et krav
 • Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles. Ikke et krav
 • Advarselsskilt: ‘blysanering’

Vigtigt!

Til opgaver hvor det blyholdige materiale opvarmes eller hvor det kan være fugtige/våde omgivelser skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. (Kontakt os for specifik information for den konkrete opgave). 


Skimmelsvamp

Arbejdet med skimmelsvamp kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som skimmelsvamp indeholder. Skimmelsvamp spreder sig i luften og er farlig ved indånding. Skimmelsvamp kan give forskellige symptomer, og man kan udvikle allergi.

 

Beskyttelse til arbejdet med skimmelsvamp: 

 • Åndedrætsværn: Halvmaske med A2P3 filter (maks. 3 timer) eller turbo åndedrætsværn med A2P3 filter (maks. 6 timer)
 • Engangsdragt: Type 5/6. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled
 • Handsker: Tætsluttende montagehandsker
 • Fodtøj: Tætsluttende fodtøj som f.eks. gummistøvler
 • Briller: Sikkerhedsbrille eller goggles
 • Advarselsskilt: ‘Skadelige og irriterende stoffer’
   
Bemærk: Åndedrætsværn som engangsmaske og halvmaske må bruges maks. 3 timer. Overstiger arbejdstiden 3 timer pr. dag skal der anvendes turboåndedrætsværn, dog maks. 6 timer. Personer med fuldskæg bør altid anvende luftforsynet ånde-drætsværn eller turbomaske, da skægget hindrer filtermasken i at slutte tæt. Værnemidler brugt til PCB/asbet skal bortskaffes sammen med det øvrige PCB/asbest affald.


Værnemidler til PCB

Arbejdet med PCB kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige stoffer som PCB indeholder. PCB er en forkortelse for en gruppe kemiske stoffer, der kan ophobe sig i kroppen. Stofferne optages ved indånding samt gennem huden og kan være kræftfremkaldende og skade fostre. Ved arbejde med PCB er det vigtigt at arbejde så støvfrit som muligt og det betyder f.eks., at der skal anvendes kniv frem for elektrisk skæreværktøj.
Hvis der er tale om et saneringsprojekt, hvor alt PCB-forurenet materiale skal fjernes, gælder der nogle særlige regler. Arbejdsstedet skal i nødvendigt omfang skærmes af, og der skal etableres undertryk i arbejdsområdet. Desuden skal der benyttes specialværktøj med udsugning og støvfilter.