• Gratis fragt på køb over kr. 800,- ex. moms
 • Hurtig og sikker levering 1- 5 hverdage
 • Ekspert kundeservice - 53848700/24814430

Handskeguide

Hvordan vælge den rigtige handske?

En stor del af arbejdsrelaterede ulykker er skader på hænderne. Det er vigtigt at vælge den rigtige handske til hvilke type arbejde som skal udføres. Handsker sikrer et et stabilt og godt greb på glatte og våde elementer. Der er mange forskellige typer handsker som både kan beskytte mod slag, varne emner og skarpe genstande. 

Hvilke forhold skal man vurdere?

 • Hvilken type arbejdsopgave skal udføres?
 • Kontakt med mikroorganismer eller kemikalier?
 • Hvilken risko er der for allergi?
 • Hvor højt er kravet til komfort?
 • Er det i arbejdet behov for beskyttelse imod varme, kulde, slitage, stik eller rivning?
 • Er der behov for god fingerførlighed?
 • Kræver opgaven behov for dæmpning af vibrationer?
   

Skift handsker efter behov i forhold til de forskellige arbejdsopgaver.
Kontakt os gerne for hjælp til af finde de rigtige handsker til den givne opgave.

Råd om brug af handsker

 • Vær forsigtig med at genbruge handsker, der har været i berøring med kemikalier. Gennembrudstiden fortsætter, selvom handsken ikke er i brug, og derfor kan kemikalierne være trængt igennem, hvis handsken bruges igen. 
 • Tag handsken rigtigt på. Sørg for ved vådt arbejde at beholde indersiden tør og fri for væsker.
 • Tag handsken rigtig af. Snavsede handsker kan med fordel krænges af, så man undgår at berøre ydersiden.

Standarder og godkendelser

EN 420 fastsætter de generelle krav til arbejdshandsker, som f.eks. størrelser og handskernes smidighed og lignende. Alle handsker skal som minimum være CE-mærket.
Derudover findes der en række standarder for handsker, som beskriver kravene til de individuelle egenskaber, som handsken har inden for netop det specifikke område. Arbejdshandsker inddeles i tre niveauer, som er udtryk for niveauet af beskyttelse. Kategorierne er fastsat i PPE forordning (EU) 2016/425, der omhandler sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

 

Kategori I – Lav risiko

Handsker af simpel konstruktion til minimal risiko.
Handsker certificeres af producenten/importøren selv og kræver ikke en særskilt test. Handskerne benyttes til allround brug, hvor der er minimal risiko.


Kategori II – Mellem risiko

Handsker til sikkerhedsmæssig mellemstor risiko.
Handsker afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut og testes iht. en EN 420 samt yderligere én eller flere standarder. F.eks. EN 388:2016 (mekaniske risici). Typisk vil det være handsker til hårdere industriarbejde eller f.eks. handsker med skære- eller stikhæmmende egenskaber.
Handskerne skal have påført piktogram, der viser beskyttelsesfunktionen med angivelse af beskyttelsesgraden.
 

Kategori III – Høj risiko

Handsker af kompliceret konstruktion til uigenkaldelig eller dødelig risiko.
Handsker afprøves og typegodkendes af et uafhængigt, godkendt testinstitut. Derudover skal der løbende føres kvalitetskontrol. Til denne kategori hører kemikaliehandsker og handsker, 
der anvendes til beskyttelse, hvor der er stor fare for brugerens liv og førlighed. Handskerne skal have påført piktogram, der viser beskyttelsesfunktionen/-graden. Derudover skal handskerne også være mærket med ID-nummeret på testinstituttet. 
 


EN standarder handsker
 

 
 Standard EN 420: Generelle krav


Piktogrammet angiver at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen,
hvor den lovpligtige information forefindes.

Generelle krav til information på handske/brugervejledning/emballage:


Angivelse af:

​- Numerisk handskestørrelse
- Batch nr.
- CE-mærke
- Handskenavn /-nummer
- Producentens navn

 

CE-størrelse Omkreds af hånd Længde af hånd Min handskelængde
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 260
11 279 215 270

 

Bemærk: Udover størrelserne i skemaet, findes der også mindre og større størrelser samt halve numre.

 


Standard EN 388: Mekaniske risici

Modstandsdygtighed over for mekanisk påvirkning vises af de 6 cifre:
 

A: Slidstyrke (rotationer)
B: Gennemskæring (indeks)
C: Iturivning (Newton)
D: Stikmodstand (Newton)
E: Gennemskæring (Newton)
F: Beskyttelse mod slag
 

Test/værdi 0 1 2 3 4 5
A <100 100 500 2000 8000  
B <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C <10 10 25 50 75  
D <20 20 60 100 150  

 

 

 

 

 

 

0 = laveste værdi, 5 = højeste værdi

 

Test/værdi A B C D E F
E 2,0 5,0 10,0 15,0 22,0 30,0
F  PASS og FAIL

 

 


 

A = laveste værdi, F = højeste værdi
 


Standard EN 511: Kulde

Modstandsdygtighed over for kuldebelastning vises af dette piktogram efterfulgt af tre cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende områder.
 

A: Kulde (strømning)
B: Kulde (kontakt)
C: Vand:
0 = Gennemtrænging inden for 30 min.
1 = Ingen gennemtrængning efter 30 min.

 

 

 

 

 


 


Standard EN 407: Varme og/eller ild

Modstandsdygtighed over for varme og/eller ild udtrykkes af dette piktogram efterfulgt af seks cifre, som angiver beskyttelsesniveau for følgende områder.
 

A: Ild (andtændelighed)
B: Varme (kontakt)
C: Varme (isolering)
D: Strålevarme
E: Smeltet metal (varmepåvirkning ved mindre stænk)
F: Smeltet metal (varmepåvirkning ved større mængde)

 

 

 

 

 

 


Standard EN 12477:2001 til svejsere

Type A = Forede svejsehandsker

Minimumskrav (standard/ydelsesværdi)
EN 388: 2122x
EN 407: 31x23x
Smidighed: Niveau 1


 

 

 


 

Type B = Uforede svejsehandsker med god fingerføling.
TIG-svejsehandsker

Minimumskrav (standard/ydelsesværdi)
EN 388: 1111x
EN 407: 21xx2x
Smidighed: Niveau 4

 

 

 

 


 


Standard EN ISO 374-1: Kemisk beskyttelse: Type C - min. niveau 1

Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 10 minutter, svarende til niveau 1:
 

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10  >10  >30  >60  >120 >240 >480

 

 

 

Standard EN ISO 374-2: Kemisk beskyttelse: Type B - min. niveau 2

Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 30 minutter, svarende til niveau 2: minimum 3 kemikalier.
 

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10  >10  >30  >60  >120 >240 >480

 

 

 


 


Standard EN ISO 374-3: Kemisk beskyttelse: Type A - min. niveau 2

Ved piktogrammet angiver kode-bogstaver hvilke kemikalier der er testet og har en minimum gennemtrængningstid på 30 minutter, svarende til niveau 2: minimum 6 kemikalier.
 

Niveau 0 1 2 3 4 5 6
Min. <10  >10  >30  >60  >120 >240 >480

Kemikalieoversigt

 

Methanol G Diethylamin Salpetersyre 65%
Acetone H Tetrahydrofuran N Eddikesyre 99%
C Acetonitril Ethylacetat Ammoniak 25%
D Dichlormethan n-Heptan P Brintoverilte 30%
E Kuldisulfid Natriumhydroxid 40% S Fluorsyre 40%
F Toluen Svovlsyre 96% T Formaldehyd 37%

 

 

 

 

 

 


 


Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier og svampe

Angiver at handsken yder beskyttelse mod bakterier og svampesporer
 Standard EN ISO 374-5: Beskyttelse mod bakterier, svampe og virus

Angiver at handsken yder beskyttelse mod bakterier, svampesporer og virus.
 


Standard EN 421: Stråling

Radioaktiv kontaminering:
Piktogram for handsker, der beskytter mod direkte kontakt med radioaktive stoffer. En forudsætning for godkendelse er, at handsken har bestået den særlige lækagetest udført med lufttryk samt den i EN 374 specificerede væsketæthedstest.
  

Ioniserende stråling:
Handsker, der beskytter mod ioniserende stråling, skal indeholde en vis mængde bly eller tilsvarende metal. Blyækvivalensen skal anføres på den enkelte handske.
 
 

EU Direktiv regulativ 2015/174

Godkendelse af handsker, som kommer i kontakt med fødevarer. 

Der testes inden for fem forskellige fødevaregrupper og undergrupper.
 


 Standard EN ISO 10819:2013: Vibration

Angiver at handsken er modstandsdygtig over for mekaniske vibrationer. Vær opmærksom på at forskellige typer værktøj kræver forskellige typer handsker.
 


 

Læs mere om EN standarder her:
 

 

 


Handskematerialer

 

Materiale

Styrker

Svagheder

Nitril

Meget slidstærk, tre gange større punkterings-

modstand end latex, god slidstyrke, vandtæt, ingen latex proteiner, beskytter mod pesticider, syrer, organiske opløsningsmidler samt olie og fedt.

Forholdsvis stiv, tåler ikke ketoner og metylene chlorid.

Latex

Meget fleksibel og elastisk, godt greb, meget slidstærk, vandtæt, beskytter mod svage syrer, baser og alkoholer.

Kan medføre latexallergi,ikke egnet til arbejde med olie og fedtbaserede kemikalier og organiske opløsningsmidler.

PU/ Polyuretan

Meget fleksibel, meget slidstærk, god modstands-

dygtighed over for olie, forandrer sig ikke i kulde/ varme.

Ikke egnet til kemikalier

PVC

Fleksibel i lave temperaturer, god elektrisk isolation, modstandsdygtig over for syrer og andre kemikalier.

Ikke egnet til opløsningsmidler.

Neopren

Fleksibel og blød, slidtærk, varmefast, god modstandsdygtighed over for sollys, ozon og beskytter mod alkoholer, syrer, opløsningsmidler og olieholdige produkter.

Dårligt greb når den er våd.

Butyl

Meget elastisk også ved lave temperaturer, beskytter mod nogle aggressive kemikalier som ketoner og syrer.

Begrænset greb og fingerføling, ikke slidstærk, ikke egnet til dieselolie, benzin, xylene.

Viton

Tåler mange specielle kemikalier som andre handsker ikke klarer.

Meget dyrt materiale.

PVA

Slidstærk, godt greb, modstandsdygtig over for organiske opløsningsmidler.

Tåler ikke vand.

Oksehud

Slidtærk, rivfast.

Forholdsvis kraftigt, begrænset fingerføling.

Kalveskind

Slidstærk, blødt.

Oksespalt

Tåler varme.

Ikke egnet til våde omgivelser.

Svine-, gede- og fåreskind

Fleksibel, god fingerføling.

Mindre slidstyrk


 

Se sortimentet her: